Parkering förbjuden

Hemma, Sjöviksvägen

Pluggar lite vägmärken. Kan vara bra att kunna.