Kul hjul

Hjulbyte

Gränsen mellan Mongoliet och Kina

Under några timmar fick vi bevittna det spännande hjulbytet som måste ske eftersom spårbredden är större i Mongoliet och Ryssland än i Kina.